Svenska dagbladet

Den i Madrid boende Ingar Zach har länge varit en förgrundsfigur i viljan att dra ut slagverkets klanger på längden. På nya soloskivan M O S – på skivbolaget
Sofa som han är med och driver – blandar han det ringande och längsgående med korta klanger med tydliga anslag bättre än någonsin. Med liggande bastrumma (gran cassa), diverse slagverk, vibrerande droneskapande srutibox formar han en 37 minuter lång monolit. Det är musik utan tvära kast som vågar ta tid på sig. För den som vill utmanas finns anledning att vända öronen mot Norge.