Svenska dagbladet

Helt nya musikaliska former skapas sällan idag. Istället pågår ett ständigt sammansmältande av befintliga förhållningssätt och genrer för att hitta delvis nya domäner. I grannlandet Norge har man länge nått framgångar på detta vis, dessutom inom så vitt skilda områden som deathmetal, frijazz och konstmusik. Till det senare får man räkna stråkduon Sheriffs of Nothingness, hammondorganisten Daniel Formo och tubaisten Kristoffer Lo som alla kommit med nya skivor på små men dedikerade skivbolag. Med improvisation, förflyttningar och okonventionella klanger vidgar de perspektiven på ett spännande sätt.

I en strömlös koja i de norska skogarna utför Kari Rønnekleiv och Ole-Henrik Moe i Sheriffs of Nothingness storverk. De enkla förutsättningarna tycks föda en outsinlig kreativitet hos denna mycket skickliga och samspelta duo. Svärmande klangmoln, ansträngande friktion och gnissel samt aningar av folkmusik är inslag i en dragkamp mellan komponerad struktur och improviserad frihet. Något mys framför brasan är det definitivt inte – snarare koncentrerad spänning.