Sound of Music

Senast ut på norska bolaget Sofa är en trio med en tjeckiske pianisten och elektronisten Vojtech Prochazka samt norrmännen kontrabasisten Adrian Fiskum Myhr och slagverkaren Tore Thorvaldsen Sandbakken. Möjligen är namnbytet från Vojtech Prochazka Trio till Bergljot en förskjutning mot det gruppskapande som återfinns på solen avløser regnet som avløser solen. Jag vet inte, men trion har i alla fall sedan starten gått från frijazz till mer av akustisk improvisation med elektroniska inslag. Det läser jag mig till.

Det är intressant hur olika motpoler – bortom det koncentrerade utförandet – skapar spänning på solen avløser regnet som avløser solen. Elektronisk ambience står mot akustisk pointillism (det horisontellt utdragna mot det vertikalt distinkta i ett rytmiskt sammanhang) och improvisation står mot konstmusik. Här emellan pendlar det och de olika begreppen ges olika tyngdpunkt under skivans gång. Skivans låtar – fyra relativt korta och en lång – har dessutom något olika densitet och stämningslägen. I de kortare fastnar jag för den akustiska skärpan, framförallt hos basisten Adrian Fiskum Myhr. Det är rymd och sound, han är uppfinningsrik och lyckas i sammanhanget behålla basens träiga klang.

Den långa regnet avløser solen som avløser regnet är betydligt mer ambient än sina kortare kamrater. Orgelklanger strålar mot långsamma bastoner och små skrapljud och annat från slagverk. Trion hittar en form den håller sig till, men som de gemensamt och individuellt utmanar med förändrade intensiteter och delvis förändrade ljudkällor, framförallt i övergången från orgelklanger till klinkande piano. Det finns definitivt ett släktskap med australiensiska The Necks.