Sound of Music

Den senaste SOFA-skivan är med norska improfenomenet Henrik Munkeby Nørstebø som släpper sin andra soloplatta. Den första improvisationen framförs på huvudinstrumentet trombon och det handlar om spänning, tystnad och framför allt ljud (i ordets mest detaljerade bemärkelse). Munkeby Nørstebø utforskar trombonens alla läten från minsta viskning till stora exklamationer. Varje ljud laddas upp, avfyras och lämnar sitt avtryck i rymden innan det tonar ut. På den andra improvisationen hör jag för första gången Munkeby Nørstebø på "halvklarinett" och elektronik. Stycket byggs upp av omväxlande partier med elektroniska ljud och ren klarinett. Distortionen är en processad klarinett vilket först kan vara svårt att höra men när man vet om det känns det faktiskt ganska organiskt. Mellan noise-blocken hör vi en klarinett spelad "live" och Munkeby Nørstebø överraskar med ett mycket fint och kontrollerat spel.