Side 2

Lydbildene Zach er fødselshjelper for likner ikke på noe annet som har vederfaret sanseapparatene våre. Det forteller oss at vi har med en original kunstner å gjøre.