Morgenbladet

Spenning og oppløsning. I Microtub hører vi Taxt sammen med engelske Robin Hayward og Peder Simonsen, alle på kvarttonetuba. Besetningen åpner for en særegen utforskning av klanger og teksturer, som gir assosiasjoner til den ungarske modernisten Gyorgy Ligeti, så vel som til rockeband som Radiohead. Trioen kombinerer komposisjoner med impro, og Bite of the Orange inneholder to lange stykker av Hayward med en kollektiv improvisasjon som et hengsel imellom. Komposisjonene bygger på treklanger, langsomt og meditativt i førstesporet, og raskere og i mer dynamiske forløp i det siste. Improstykket samler disse trådene. Her arbeider tubaistene med uventede tonesprang og undersøker spenning og oppløsning. Det som i starten kan virke som statisk og dvelende musikk, viser seg ved nærmere lytting å være et tett, årvåkent samspill som generer øyeblikk av stor skjønnhet.