Jazznytt

Mot slutten av februar slipper salongselskapet en tredje plate, oppkalt etter en polsk 80-talls science-fiction-klassiker med handling fra månen. På On the Silver Globe møter vi Kim Myhr i samspill med Lasse Marhaug. Samarbeid kom i stand som et bestillingsverk til MetaMorf kunstbiennale i Trondheim, og ble opprinnelig fremført gjennom åtte høyttallere plassert rundt i et bekmørkt rom. Når resultatet nå foreligger på plate er det et rent studioprodukt vi hører. Ikke dermed sagt at improvisasjonen er vekk, den har bare antatt nye former. Utøverne improviserer på mikronivå, med å variere gester, varigheter og gjennom valg av lydlige teksturer. Så klippes bitene sammen for å danne formmessig balanse, eller kanskje kontraster og musikalske brudd. Som lytter sitter man igjen med få holdepunkter å gripe fast ved i strømmen av hvit støy og fremmedartede klanger. Men som i all annen støybasert musikk er det leken med form og farge som er det essensielle for duoen. Og uansett om man starter sin egen assosiasjonslek med alle knitre-, frese- og summelydene, eller om man prøver å få tak på den overordnede formen og hvordan delen kommuniserer med hverandre og danner en større helhet, er det duket for mange fascinerende lyttestunder fra sølvgloben til Marhaug og Myhr.