Bergens Tidende

Zachs sterke puls, oppfinnsomhet og ører for slitesterke lydkilder gjør dette til en flott utgivelse.