Bergens Tidende

Unik improvisasjonskunst

Fire timer med improvisert musikk høres mye ut - men utført av Mural blir det særdeles vellykket.

Trioen Mural, bestående av den australske saksofonisten Jim Denley og nordmennene Kim Myhr (gitar) og Ingar Zach (perkusjon), tok på seg litt av en utfordring i 2013. Etter å ha spilt inn et live-album i Rothko Chapel i Houston, hvor også den anerkjente samtidskomponisten Morton Feldman har innspilt et stedsspesifikt verk, bestemte de seg for å improvisere fire timer i strekk.

For å forstå hvordan dette er fysisk mulig - og samtidig gir mening musikalsk sett - for en såpass liten gruppe, må man gjøre seg kjent med trioens uttrykk.

Murals musikk utspiller seg etappevis, med overlappende bidrag fra hver enkelt og en samkjørt formforståelse som fascinerer. Hver for seg har musikerne et bredt arsenal av utsøkte lyder og klanger, dyrket frem over timer, uker, måneder og år med dedikert lydforskning på sitt eget og beslektede instrumenter.

De entrer lydbildet når de har noe å tilføre, og melder seg ut når det føles naturlig. Selv om improvisasjonene også bærer preg av det øyeblikksinspirerte og intuitivt kommunikative, beveger de seg både med kollektiv ro og sterk individuell formidlingskraft. De ender ofte opp i ulike dronebaserte lydcollager, men er like komfortable med å splitte seg opp i ulike enheter, og man får ofte høre dem alene.

Mest sentralt i Murals lydbilde er det naturlige, organiske og homogene. Kompositorisk opptrer de nærmest som en modulær synthesizer, hvor nye lyder manuelt plugges inn og ut med imaginære kabler. Det skaper en særegen lyttesituasjon, og trioen unngår lange transportetapper hvor musikerne leter etter et felles holdepunkt.

Det er ikke til å unngå at elementer repeteres over disse fire timene. Likevel er sammensetningen alltid unik, og de fire CD-ene utstråler hver sin energi, avhengig av hvor vi er i den store formen. Musikerne spiller dedikert og fokusert med - eller mot hverandre, og det danner kontrapunktiske friksjoner det er en sann fryd å høre på.