Aftenposten

Blikket er vendt innover mot et punkt som ligger utenfor den enkelte musikers rekkevidde.