VG

16 Pieces For Organ
NILS HENRIK ASHEIM: 16 PIECES FOR ORGAN (SOFA507)
Terningkast: 5

«Elegant berserkgang på kirkeorgel.
Først skrev Nils Henrik Asheim bryllupsmarsjen til kronprins Haakon og Mette-Marit. Så gikk han berserk på orgelet i Oslo domkirke. Det siste er det blitt en glimrende plate av. Asheim går løs på fulltonende orgelklang, prustende fløytelyder og slamrende mekanikk med den samme musikaliteten. Ut av dette kommer relativt korte stykker, sprutende av lyder man knapt ante bodde i instrumentet, kombinert på elegante frekke måter. Sjelden er friimprovisert musikk så klar, konsis og tiltalende som her, uten at den lekende og lyttende grunnstemningen blir borte. Platen er en ditto svir for nysgjerrige ører.»

Astrid Kvalbein