Side 2

Perkusjonist Tor Haugerud og gitarist Petter Vågan er nok en konstellasjon med utspring i det spennende Trondheimsmiljøet. Med sin originale innfallsvinkel til det å skape musikk har de to gjennom kollektivet Vertex gitt oss noe de er ganske så aleine om – og som aldri kommer til å bli skapt igjen.

Dette er musikk langt utenom det tradisjonelle vi forbinder med melodi og rytmikk. I sin elektro-akustiske verden – Vågan jobber med elektronikk i tillegg til sin akustiske gitar og lapsteel – mens Haugerud også benytter seg av en signal generator og opptak fra den «virkelige verden» – field recordings, utvikler Vertex musikk basert på stemninger, groover, linjer og industri-liknende vegger av lyd og støy.

Som tittelen mer enn antyder så dreier dette seg om konstruksjoner og former som får lov å utvikle seg over kortere eller lengre tid. De to lager lydlandskap som absolutt ingen andre enn de to kunne ha gjort – og Vertex vil heller ikke kunne gjenskape det de har gjort på denne skiva noen gang.

Tor Haugerud har gjennom et par tiår vist oss at han er en kreativ kraft innen mange sjangre, mens den mye yngre Vågan, som slekter både på Derek Bailey og Ivar Grydeland i sin måte å traktere gitaren på, gjennom band som Eyewaterlillies, Petter O Hanna og Erik Nylanders Orkester, har fortalt oss at han er i besittelse av ei spesiell stemme det skal bli interessant å følge i åra som kommer.

Til sammen utgjør de en duo som byr på spenning og spenninger. Ikke alt er like givende, men ingenting er likegyldig.