Dagsavisen

«No Spaghetti Edition forfølger sine ideer med nesten skummel konsekvens, og resultatet er overveldende..

Jon Øyvind Ness