Dagbladet

For lytteren er friimprovisasjon en av jazzens minst tilgjengelige former, et samspill uten konvensjonell rytme, melodi, harmoni etc. som krever at musikerne finner andre felles plattformer for musiseringen. Spranget fra lidelse til henrykkelse og vice versa kan da også være kort, og disse to første utgivelsene fra NORs nystartede label for sjangeren inneholder det hele. «Visiting Ants» er gitaristen Ivar Grydeland og perkusjonisten Ingar Zach - begge unge «Blå-musikere» - i felles utfoldelse, mens Grydeland og bassist Tony Kluften har alliert seg med den engelske veterantrommisen Tony Oxley på «Triangular Screen». Jeg er ikke i stand til å vurdere utgivelsene ut fra en god- dårlig-skala, Mellom-Europa og England har en helt annen tradisjon enn oss på dette feltet, men jeg gjør oppmerksom på at lydmaleriene inneholder flere sterke scener der de framføres med lydhør kommunikasjon og innlevelse.