Bergens Tidende

Strykere på hyttetur. Armert med et par buer, en fiolin og en bratsj beveger sheriffene seg fra kontemplative masser av overtoner til heftige fektekamper. Lovens voktere for dette ingenmannsland er Kari Rønnekleiv og Ole Henrik Moe – best kjent for sine bemerkelser innen samtidsmusikk, men her i fri improvisasjon i hytta til Audun Strype en sommernatt i 2010. Der andre jobber med kontraster, skaper denne duoen spenning ved å ligge så tett opp til hverandres lyder at ethvert utbrudd fra massen danner sin egen historie. Det er heftige variasjoner i det relativt smale lydbildet, og når de på et av sporene blir ”akkompagnert” av Strype på peis, ligger det også en sjarmerende upretensiøs stemning i bunn. Musikken ligger så tett opp til samtidsmusikk at Moes komposisjon for Arne Nordheim ikke skiller seg nevneverdig ut fra de øvrige improvisasjonene. Platen avsluttes skrapende mystisk og vakkert – og det er bare å glede seg til neste gang sheriffene skal ut på eventyr.