Aftenposten

Ingar Zach holder standarden for norsk impro høyt hevet. Perkusjonisten, Ingar Zach har fått fotfeste innenfor europeisk impro, et frifaglig område som stiller høye krav til orginalitet og nytenkning for dem som vil bli hørt. Zach har ved en rekke anledninger, både på plate og scene, i samspill og alene, vist at han duger. På «Percussion Music» imponerer han med en perkussiv musikalitet, der lange linjer og plutselige bevegelser fanger interessen, og en drone-lignende masse av lyd gir skiftende inntrykk. Klangen i den nedlagte sjokoladefabrikken der opptakene er gjort, gir Zach anledning til å sukre det samspillet han bedriver med seg selv.